PGx Software Tjänster

Tjänster:

PGx Mjukvarulösning är ett system under utveckling med tjänster byggda för att möta våra klienters behov. Genom att inkorporera indata från medicinska proffs och labb kan vi förbättra vårt utbud, bibehålla vår höga standard och tillhandahålla en snabb handläggning med en kostnadseffektiv prisstruktur.

Farmakogenomi är fortfarande ett begynnande område inom personifierad medicin. PGx Software har flexibiliteten att anpassa sig till förändrade industriinnovationer snabbt och effektivt.

Fördelar:

Det börjar bli viktigare och viktigare att labb kan tillhandahålla farmakogenomiska analyser för klienter. Dock, de står inför följande hinder:

 • Svårighet att hänga med vid snabba tekniska framsteg;
 • Komplexiteten i den farmakogenomiska mjukvaran kräver expertis inom fältet för mjukvarans utveckling och underhåll;
 • Behovet att bibehålla hemlighållande och kontroll över patientens resultat.

Vår HIPAA förenliga service tillåter dig att integrera högkvalitativa rapportverktyg i ditt labbs erbjudanden och därmed minska dina kostnader för svarstid. PGx Software konverterar resultaten av dina klienters genomiska test till enkla att läsa rapporter som kan användas av sjukvårdspersonal för att avgöra den mest lämpliga farmakologiska behandlingen för sina patienter.

PGx låter dig:

 • Kommersialisera snabbt nyligen utvecklade tjänster;
 • Tillhandahåll resultat enligt ett snabbare schema;
 • Öka kundtillfredsställelse;
 • Förbättra och expandera din klientbas;
 • Minska felfaktorer genom igenkännande av mönster i problemdata;
 • Lägre omkostnader genom kontraktering via en mjukvaruleverantör;
 • Dra fördel av kundanpassade rapporter som ökar synligheten av ditt varumärke på marknaden.

Inkorporera Farmakogenomik i Ditt Kliniska Utbud:

Vid PGx Software, är vårt första steg att konvertera data från det specifika formatet du använder till en standardiserad design kompatibel med vår mjukvara. Detta tillåter oss att analysera patientens genomiska test genom att använda vår skyddade algoritm för att identifiera halotyperna i provet.

Förmågor:

 • Stöd din labbpersonal i skapandet av testprotokoll som bäst kommer tjäna dina klienter;
 • Tillhandahåll genomiska egenskaper och/eller haplotyper genom att använda dina testresultat;
 • kartlägg genotyp till fenotyp;
 • Använd vår skyddade portal för att avgöra läkemedlets association för varje gene, för vilka du har begärt analys, i din klients profil.

Farmakogenomisk Historia:

Erfarenheter har visat medicinska fackmän att varje patient visar en unik respons till behandling. Tidigare var det få metoder – inklusive experimentella försök – läkare kunde använda för att fastslå det bästa receptet och doseringen för varje given patient. Och, det var väldigt svårt att veta om missbruk påverkade effektiviteten. Farmacogenomi kan ofta fastslå en individs möjliga reaktion till en mängd läkemedel och i stor omfattning bidra till effektiviteten hos läkarens behandlingsplan. PGx Software tillåter labb att tillhandahålla läkare med genomiska testresultat som tydligt kartlägger de olika troliga utfallen hos en mängd föreskrivna protokoll för den individuella patienten.

Tidiga rapporteringstyper tenderade att vara oriktiga på grund av deras beroende av analys som rapporterade aktivitetsgraderna på särskilda enzymer och sedan länkade dessa till enkla listor av läkemedel metaboliserade av dessa enzymer. Reaktionen hos en patients enzym och särskilda läkemedel är ett mycket mer specifikt och komplicerat ämne påverkat av faktorer som: varje läkemedel kan metaboliseras av mer än en enzym; variationen på läkemedel rutinmässigt utskrivna; och, faktum att vissa enzymer agerar på ett specifikt vis med specifika läkemedel. Dessa konsekvenser ledde till en brist i förtroende i läkare när de fann patienters erfarenhet i konflikt med dessa tidiga analyser.

Uppenbart vad som krävdes var farmakogenomisk analys baserad på molekylärbiologi som införlivar en bred bas av läkemedelskategorier och specifika mediciner, liksom ett mycket individualiserat förhållande till specifika patienttester. Resultatet är den nya generationen farmakogenomisk rapportering.

Integrera PGx Software i Ditt Laboratorium:

Laboratorium kan komma åt PGx Software online och ladda upp genomiska testresultat och patientens demografi. Rapportering är också åtkomligt genom vår portal och labb kan generera rapporter som i sin tur kan levereras direkt till klienten. Denna PGx Software är relativt billig och kräver ingen installation i själva labbet.