FAQer

Vad är processen för att kontraktera service med PGx Software LLC?

För att kunna skapa ett konto hos vårt laboratorium kommer vi schemalägga en intervju för att besluta om dina PGx laboratorium behov . Diskussionen kommer fokusera på:

Etablering av SNP genotypen som kommer maximera din PGx rapport för att bäst tjäna dina patienter och fastslå den lämpligaste metodologin för ditt laboratorium.

Träning så att din personal kan ladda upp data till PGx Software och få ut rapporter.

Vilka läkemedel inkluderas i PGx rapporter?

Våra rapporter inkluderar 12 större läkemedelskategorier och över 500 mediciner. De inkluderade kategorierna är:

 1. Smärtbehandling (Anti-inflammatoriskt, Analgesisk, Antipyretisk, Opioid, läkemedel för Gikt)
 2. Kardiovaskulär (Antiarrytmik, Antihypersensitiv, Kardial stimulant, Vasodilator, läkemedel för Angina, antikoagulant, Antitrombocy, Dyslipidemia)
 3. Invärtes medicin (Abortifacient, Dermatologi, Diabetes, Gastrointestinal, Hyperparatyroidism, Migrän, Fettma, Respiratorisk)
 4. Psykiatri (Antidepressant, Antipsykotisk)
 5. Neurologi (ADHD, Alzheimers, Antiepileptika, Anxiolytika, Epilepsi, Hypnotik, Muskelavslappnande, Parkinsons & Relaterade Läkemedel, Sedativ)
 6. Infektionssjukdomar (Maskmedel, Antibiotika,Antimykotikum, Antimalarial, Antiretrovirala läkemedel, Antiviral)
 7. Oncologi, Hematologi (Antineoplastik, Riktad Terapi)
 8. Organtransplantation (Immunomodulation, Immunosuppressiv)
 9. Anestesiologi (Anestetikum, Muskelavslappnare)
 10. Urologi (Benign prostatahyperplasi, Impotens, Inkontinens)
 11. Endokrinology (Androgen, Anti-androgen, Preventivmedel, Glukokortikoid, Tyroid)
 12. Rekreationsdroger (Alkohol, Barbiturater, Benzodiazepiner, Cannabinoider, Dissociativa Droger, Syntetisk Cannabis, Tobak)

Hur lång tid tar det innan vår labbpersonal kan ladda upp prover?

Det kommer ta 7-10 arbetsdagar för att helt processa ditt kontrakt och lägga upp dig i vårt system. PGx Software behöver också att du tillhandahåller ditt företags: fullständig lista med genomiska variationer (singel-nukleotid substitut-SNPer, kopianummer variations-CNVer, variabelnummer tandem repetering-VNTRer, Företagsadress, Logo, telefon, Fax, webbsida, och namn på Laboratoriets Direktör.

Hur många olika typer av rapporter kan PGx Software normalt generera för en klient?

Generellt skapas tre typer av rapporter. Dock kan ditt laboratorium begära skräddarsydda rapporter baserade på 12 huvudgrupper av läkemedelskategorier som listas ovan.

Hur bör filer formateras för uppladdning till PGx Software?

Filer bör vara i ett Excel-kompatibelt format. PGx tillhandahåller excel formulär för ert bruk.

Hur många filer kan laddas upp vid ett tillfälle?

Mjukvaran kan hantera upp till 50 patienter åt gången.

Hur många olika typer av filer kan laddas upp vid ett tillfälle?

Upp till trettio filformat kan laddas upp åt gången. Var vänlig se referensrad 16 i vårt Excel datablad för att se dina alternativ över typen av rapport ditt företag har att välja mellan.

Hur lång tid tar det att få rapporten?

När Excelfilen laddats upp till vår server kommer det ta ungefär en affärsdag för rapporten att finnas tillgänglig, De flesta rapporter kommer finnas tillgängliga inom några timmar.

Vilken information begärd på formuläret är nödvändig för att undvika fel?

Korrekt genotypning måste levereras med varje förfrågan. Detta är den viktigaste informationen. Övriga informationskrav är:

Accessionsnummer: Krävs eftersom varje unik fil inkluderar detta nummer.

Rapportformat typ: Vi ber er att använda en bokstavskombination från F01 till F30. Dock, ni kan begära set med olika rapporter.

Renal funktion: I de flesta fall kommer du ange ”1.” I fall med minskad funktion kan decimaler användas: 0.8 (80% funktion), 0.6 (60% funktion), 0.4 (40% funktion) och 0.2 (20% funktion).

Tobaksanvändning:  Ange en “1” om patienten är en icke-rökare; en “2” för rökare.

Dagligt eller nästan dagligt alkoholintag: Ange en ”1” om patienten är man och konsumerar mindre än 21 alkoholenheter per vecka (och inte mer än 4 enheter under enskild dag) eller kvinna som konsumerar mindre än 14 alkoholenheter per vecka (och inte mer än 3 enheter under enskild dag), samt har minst 2 alkoholfria dagar per vecka. Ange ”2” om fallet är högre konsumtion.

Andra rapport vid oklar haplotypdata: Generellt kommer du ange ”1” som betyder att du vill ha en andra rapport genererad i den här situationen. Ange ”2” om du inte vill ha en andra rapport genererad, endast en liten aktivitet för NAT2 och CYP2D6 kommer rapporteras.

Hur många rapporter är genererade för varje patient?

För de flesta patienter, genereras endast en väldigt omfattande rapport. I några få fall, gällande antingen CYP2D6-genen eller NAT2 där haplotyp ej är fastställd, kommer två rapporter genereras. Som tillägg kan ytterligare två rapporter genereras i fall där patienten tar medicin eller substanser som är kända att inducera och/eller hämma metabolismen.

Ä det ett krav att Excel filerna laddas upp i en specifik ordning?

Nej, när en gång uppladdning påbörjas, är SNPer organiserade av mjukvaran-så länge som accessionsnumret vilket refererar till SNP är korrekt och infört i området designerat för SNPer och genotypen finns i området designerat för genotyper.

Kräver alla genotyper på den uppladdade Excel filen ett unikt  orienteringsformat?

Det är rekommenderat att du använder samma nomenklatur som den framförvarande ORF (open reading frame), men de flesta genotyper kräver inte det unika orienteringsformatet, förutom trialleliska SNPs, och A↔T samt C↔G SNPs.

Inkluderar varje enskild gene som förekommer i rapporte en läkemedel/gen association?

Nej, ibland korrelerar SNP inte med fenotyp även om där finns en association.

Hur är upptäckterna presenterade på patientens rapport?

I läkemedelssektionen betyder en röd prick att läkemedlet är/kommer vara giftigt för patienten; en grön prick indikerar att patienten metaboliserar läkemedlet snabbare än normalt och kommer därför behöva högre dosering.

För prodroger som Kodein betyder en röd prick att ämnet metaboliseras snabbare än normalt och en högre dos kommer vara nödvändig; en gul prick betyder att ämnet är giftigt (vad gäller Kodein betyder detta att ämnet omformas till Morfin); en grön prick betyder att man skall ordinera läkemedlet i standarddosering. När det inte finns en grön prick skall följande klausul inkluderas: Ingen patient skall utvärdera eller använda informationen innefattad här utan råd, konsultation eller övervakning av licenserad kvalificerad person inom sjukvård såsom en farmaceut eller läkare. För nuvarande och framtida medicinsk behandling är det viktigt att du delar denna farmakokinetiska rapport med alla dina ombesörjare av hälsovård. Denna information måste granskas varje tillfälle medicinska förändringar beaktas så att det säkraste och mest effektiva läkemedlet kan beslutas för patienten. Rådgör alltid med din doktor innan du påbörjar eller avslutar medicinering eller byter den receptbelagda dosen.

Vad händer då en rapport skapats?

Pdf rapporten kommer då vara redo för dig att ladda ner. PGx backar säkert upp och sparar varje patients rapport till vår HIPAA-förenliga platform.

Hur många språk supporterar PGx Software?

Vår mjukvara supporterar tjugosex språk inklusive: Arabiska, Bengali, Vanlig Förenklad Kinesiska, Danska, Holländska, Engelska (USA och Canada-Storbritannien-Oceanien), Finska, Franska, Tyska, Hebreiska, Hindi, Italienska, Japanska, Koreanska, Norska, Persiska, Polska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Svenska, Turkiska, och Ukrainska.