Product Norwegian

Posted by

Produkt Ved å benytte seg av en cloud-basert plattform, gir PGX Programvaren farmakogenetisk støtte til molekylære diagnostiske laboratorier. Vi konverterer laboratorie-oppnådde testresultater til klare og konsise rapporter som kan benyttes av leger for å veilede behandling.

PGx Norwegian

Posted by

Farmakogenomsik Prosessen med å bruke en pasients genomiske egenskaper for å lede behandlingen, er i forfronten av det voksende feltet av personlig medisin. Som genomisk testing blir rimeligere, benytter allmennleger seg av muligheten til å gi sikrere og mer effektive behandlinger til pasienter. PGX Programvaren jobber med å bistå laboratorier av alle størrelser, ved å […]

Our Company Norwegian

Posted by

Vårt Selskap Vi er ikke et testanlegg eller et laboratorium. PGX programvaren fyller gapet for laboratorier som ønsker å tilby kunder høy-kvalitets farmakogenetisk tolkning uten å mått investere i nødvendig verktøy eller personell. Uansett størrelsen på ditt laboratorium har PGX programmet et programm som vil dekke dine behov – enten virksomheten din er en liten […]