Product Polish

Posted by

Produkt

Wykorzystując platformę chmurową, PGx Software dostarcza wsparcie farmakogenomiczne dla molekularnych laboratoriów diagnostycznych. Przekształcamy otrzymane wyniki badań laboratoryjnych w jasne i zwięzłe raporty, które mogą być wykorzystywane przez lekarzy do prowadzenia leczenia. Co miesiąc, PGx Software będzie aktualizować wykazy genomowych odmian i leków.