Produckt

Posted by

Produckt

Genom att använd en molnbaserad plattform, tillhandahåller PGx Mjukvara farmakogenomisk support till molekylära diagnostiklaboratorium. Vi konverterar laboratorium-erhållna testresultat till tydliga koncisa rapporter som kan användas av kliniker för att vägleda behandling. På en månadsbasis kommer PGx Mjukvara uppdatera listan med genomiska variationer och mediciner.