Product Turkish

Posted by

Ürün

Bulut bazlı bir platformu kullanan PGx Yazılımı, moleküler tanı laboratuvarlarına farmakogenomik destek sunmaktadır. Laboratuvardan elde edilen test sonuçlarını doktorların tedaviyi yönlendirebilmeleri için anlaşılabilir bir hale dönüştürüyoruz. PGx Yazılımı, genomik farklılıkları ve ilaçları aylık olarak günceller.