PGx Polish

Posted by

Farmakogenomika

Praktyka wykorzystywania genomowej konstrukcji pacjenta do prowadzenia leczenia jest na czele powstającej dziedziny spersonalizowanej medycyny. Ponieważ badania genomowe stają się bardziej przystępne, praktycy wykorzystują okazję do zapewnienia bezpieczniejszego i bardziej skutecznego leczenia pacjentów. PGx Software stara się pomóc laboratoriom każdej wielkości poprzez przekształcenie surowych danych uzyskanych podczas testów w łatwe do zrozumienia analizy, które mogą być dostarczane bezpośrednio do pacjentów, farmaceutów i / lub lekarzy.