PGx Software tjenester

Tjenester:

PGX programvare-løsningen er et utviklende system av tjenester skapt for å tilfredsstille behovene til våre kunder. Ved å innlemme innspill fra leger og laboratorier, kan vi forbedre vårt tilbud, opprettholde vår høye standard, og gi levere en rask snuoperasjon med en kostnadseffektiv prisstruktur.

Farmakogenomikk er fortsatt et nyere område i personlig medisin. PGX Software har fleksibilitet til å tilpasse seg endrede bransjeinnovajoner raskt og effektivt.

Fordeler:

Det blir stadig viktigere for laboratorier å kunne gi farmakogenetiske analyser til kunder. Men de står overfor følgende hindringer:

 • Vanskeligheter med å holde tritt med raske fremskritt innen teknologi;
 • Kompleksiteten i farmakogenomisk programvare krever kompetanse innen programvareutvikling og vedlikehold;
 • Behovet for å opprettholde personvernet og kontrollen av pasientresultater.

Våre HIPAA-kompatible tjenester lar deg integrere det nyeste rapporteringsverktøyet i ditt laboratoriumstilbus og dermed redusere kostnader og responstid. PGX Programvaren konverterer resultatene av dine kunders genomisk testing til lett-å-lese rapporter som kan brukes av leger for å finne de mest hensiktsmessige farmakologiske behandlinger for sine pasienter.

PGx tillater deg å:

 • Kjappt kommersialisere nylig utviklede tjenester;
 • Skaffe resultater på en raskere tidsplan;
 • Øke kundetilfredsstillelse;
 • Forbedre og ekspandere din klientbase;
 • Minske feilfaktorer gjennom gjenkjenning av mønster i problemdata;
 • Lavere omkostninger gjennom kontrahering via en programvareleverandør;
 • Dra fordel av kundetilpassede rapporter som øker synligheten av ditt varemerke på markedet.

Inkorpere Farmakogenomik i Ditt Kliniske Tilbud:

I PGX Software, er vårt første skritt å konvertere data fra det spesifikke formatet du bruker, til en standardisert utforming som er kompatibel med vår programvare. Dette gir oss muligheten til å analysere pasientens genomiske testing ved hjelp av vår proprietære algoritme slik at vi kan identifisere haplotyper i prøven. Disse haplotypene kan deretter brukes til å konstruere en rapport som kan gis til medisinske fagfolk til å understøtte og lede behandlingsplanen av pasienten.

Evner:

 • Støtt dine lab-ansatte i å lage testprotokollen som best vil tjene dine klienter;
 • Skaff genomiske trekk og/eller haplotyper gjennom å bruke dine testresultater;
 • Kartlegg genotype til fenotype;
 • Anvend vår proprietære portal for å avgjøre legemidlers assosiasjoner for hvert gen som du har bedt om analyse for, i kundens profil.

Farmakogenomisk Historie:

Erfaring har vist medisinske fagfolk at hver pasient har en unik respons på behandling. Tidligere var det få metoder, inkludert eksperimentelle forsøk, som legene kunne bruke for å finne det beste reseptet med den rette doseringen for enhver pasient. Og, var det svært vanskelig å vite om misbruk påvirket effektiviteten. Farmakogenomikk ofte kan fastslå en persons sannsynlige reaksjon på en rekke medikamenter og i stor grad bidra til effektiviteten av legens behandlingsplan. PGX Programvaren gjør det mulig for laboratorier å gi leger genomiske testresultater, som klart kartlegger det sannsynlige utfallet av en rekke forskrivningsprotokoller for den enkelte pasient.

Tidligere rapporteringstyper hadde en tendens til å være unøyaktige på grunn av sin avhengighet av analyser som rapporterte aktivitetsnivået av visse enzymer og da knyttet disse til enkle lister over legemidler som metaboliseres av disse enzymene. Reaksjonen av pasientens enzymer på bestemte legemidler er en langt mer konkret og komplisert sak påvirket av faktorer som: ethvert legemiddel kan metaboliseres av mer enn ett enzym; mangfoldet av legemidler rutinemessig foreskrevet; og det faktum at visse enzymer reagerer på bestemte måter med bestemte legemidler. Disse problemene førte til en mangel på tillit til leger når de fant pasienters erfaringer konflikt med disse tidlige analyser.

Tydeligvis, hva som var nødvendig var farmakogenetisk analyse basert på molekylær biologi, som omfatter en bred base av legemiddelkategorier og spesifikke medikamenter, så vel som et meget individualisert forhold til den spesifikke pasienten som ble testet. Resultatet er den nye generasjonen av farmakogenomisk rapportering.

Integrering av PGx Progammvaren i Ditt Laboratorie:

Laboratorier kan få tilgang til PGX Software Portal på nettet og laste opp genomiske testresultater og pasienters demografi. Rapportering er også tilgjengelig gjennom vår portal og laboratorier kan generere rapporter som igjen kan leveres direkte til kunden . Dette PGX Software -alternativet er relativt billig og krever ingen installasjon i laboratoriet.