PGx Norwegian

Posted by

Farmakogenomsik

Prosessen med å bruke en pasients genomiske egenskaper for å lede behandlingen, er i forfronten av det voksende feltet av personlig medisin. Som genomisk testing blir rimeligere, benytter allmennleger seg av muligheten til å gi sikrere og mer effektive behandlinger til pasienter. PGX Programvaren jobber med å bistå laboratorier av alle størrelser, ved å transformere rådata innhentet gjennom testing til lett-å-forstå analyser som kan gis direkte til pasienter, farmasøyter og/eller medisinske fagfolk.