Ofte stilte spørsmål

You are here: Home / Ofte stilte spørsmål

Hva er prosessen for kontrakttjenester med PGX Software LLC?

For å sette opp en konto for ditt laboratorie, vil vi planlegge et intervju for å finne ut av dine PGX laboratoriebehov. Denne diskusjonen vil fokusere på:

Etablering av SNP genotyping som vil maksimere PGX rapporten til å fungere best mulig for dine pasienter, og finne ut av hva som er den mest hensiktsmessige metoden for laboratoriet.

Opplæring slik at ditt personell er i stand til å laste opp data til PGX programvaren og innhente rapporter.

Hvilke legemddel inkluderer PGX Programvare rapportene?

Våre rapporter inneholder 12 store legemiddelkategorier og over 500 medisiner. De inkluderte kategoriene er:

 1. Smertebehandling (Anti-inflammatorisk, smertestillende, Febernedsettende, opioider, legemiddel for gikt smerte)
 2. Kardiovaskulær (antiarytmika, Antihypertensiv, hjerte-stimulerende, Vasodilator, legemidler for angina, anticoagulant, platehemmende, Dyslipidemi )
 3. Indremedisin (abort, antihistamin, Dermatologi, Diabetes, Mage-tarm, hyperparatyreoidisme, migrene, fedme, Åndedretts)
 4. Psykiatri (Antidepressive, Antipsykotika)
 5. Nevrologi (ADHD, Alzheimers, Krampestillende, angstdempende, epilepsi, hypnotiske, muskelavslappende, Parkinsons og tilhørende Legemidler, Beroligende )
 6. Infektologi (anthelmintic, Antibiotisk, soppdrepende, Antimalaria, Antiretroviral, Antiviral)
 7. Onkologi, Hematologi (Antineoplastisk, målrettet terapi)
 8. Organtransplantasjon (Immunmodulasjon, Immunsuppressiv)
 9. Anestesiologi (Bedøvelse, muskelavslappende)
 10. Urologi (benign prostatahyperplasi, Erektil dysfunksjon, Inkontinens)
 11. Endokrinologi (androgen, Anti-androgen, prevensjonsmiddel, glukokortikoid Tyroid)
 12. Rusmiddel (Alkohol, barbiturater, benzodiazepiner, cannabinoider, Dissosiative Stoffer, Syntetisk Cannabis, Tobakk)

Hvor lang tid vil det ta før vårt laboratoriepersonell vil være i stand til å laste opp prøvene?

Det vil ta oss 7-10 virkedager for å fullstendig behandle kontrakten og sette deg opp i systemet vårt. PGX programvaren krever også å få oppgitt din bedrifts: liste over genomisk variasjoner (single-nukleotidsubstitusjoner-SNPer, kopinummervariasjoner-CNVer, variabelt antall tandem repetisjoner-VNTRer), Forretningsadresse, Logo, Telefon, Fax, Nettsted, og laboratoriesjefens navn.

Hvor mange forskjellige typer rapporter generer PGX programvaren vanligvis for kundene?

Generelt sett blir tre typer av rapporter opprettet. Imidlertid kan laboratoriet be om tilpassede rapporter basert på de 12 store grupper av legemiddelkategoriene nevnt ovenfor.

Hvordan bør filene være formatert for opplasting til PGX programvaren?

Filer bør være i et Excel-kompatibelt format. PGX stiller med Excel-skjema til din bruk.

Hvor mange filer kan bli lastet opp på en gang?

Programvaren kan håndtere opp til 50 pasienter på en gang.

Hvor mange forskjellige typer filer kan bli lastet opp på en gang?

Opptil tretti filformater kan lastes opp på en gang. Vennligst referer til linje 16 av vårt Excel-regneark for å se alternativene på hvilke typer rapporter selskapet har å velge mellom.

Hvor lang tid tar det å motta rapporter?

Når Excel-filen er lastet opp til vår server, vil det ta omtrent én virkedag for at rapporten skal bli tilgjengelig. De fleste rapportene vil være tilgjengelig i løpet av få timer.

Hvilke opplysningene på skjemaet er nødvendig for å unngå en feil?

Riktig genotyping må leveres der spurt. Dette er den viktigste informasjonen. Den andre nødvendig informasjon er:

Adgangsnummer: Påkrevd da hver unik file inneholder dette nummeret.

Rapport-formattype: Vi ber om at du bruker en brev-tallkombinasjon fra F01 til F30, men du kan be om større sett av ulike rapporter.

Nedsatt funksjon: I de fleste tilfeller vil du skrive inn et “1”-tall. I tilfeller av nedsatt funksjon, kan desimaler brukes: 0,8 (80 % av funksjon), 0,6 (60 % av funksjon), 0,4 (40 % av funksjon), og 0,2 (20% av funksjon).

Tobakksbruk: Skriv inn et “1”-tall dersom pasienten er en ikke-røyker, eller et  “2”-tall dersom pasienten er en røyker.

Daglig eller nesten daglig alkoholinntak: Skriv inn et “1” dersom pasienten er en mann og bruker mindre enn 21 alkoholenheter per uke (og ikke mer enn 4 enheter på en gitt dag) eller en kvinne som bruker mindre enn 14 alkoholenheter per uke (og ikke mer enn 3 enheter på en gitt dag), og har minst 2 alkoholfrie dager per uke. Skriv inn “2” i tilfelle av høyere forbruk.

Andre rapporten ved tilfelle av tvetydig haplotype data: Vanligvis skriver du inn “1 “, som betyr at du vil ha en ny rapport som skal genereres i denne situasjonen. Skriv inn “2” dersom du ikke vil at en ny rapport skal genereres. Hvis et “2”-tall er lagt inn, vil bare den lille aktiviteten for NAT2 og CYP2D6 rapporteres.

Hvor mange rapporter genereres for hver pasient?

For de fleste pasienter er kun en svært omfattende rapport generert. I noen få tilfeller som involverer enten CYP2D6 genet eller NAT2 der haplotype er ubestemt, vil to rapporter genereres. I tillegg kan to rapporter genereres i tilfelle pasienten får medisiner eller substanser som induserer og/eller hemmer metabolismen.

Er det nødvendig at Excel-filer lastes opp i en bestemt rekkefølge?

Nei, når opplasting begynner, blir SNPene organisert av programvaren -så lenge tilgangsnummeret som refererer til bestemte SNPer er korrekt og gikk inn i området utpekt for SNPer og genotyping er til stede i området utpekt for genotypene.

Krever alle genotypene på den opplastede Excel-filen en unikt orienteringsformat?

Det anbefales at du bruker samme nomenklatur som den forhenværende ORFen (åpen leseramme), men de fleste genotyper har ikke et unikt orienteringsformat nødvendig, bortsett fra triallelic SNPer, og A↔T og C↔G SNPer.

Inknluderer hvert enkelt gen som vises i rapporten et medikament eller en genforening?

Nei, noen ganger korrelerer SNPen ikke med fenotype selv om det er en sammenheng.

Hvordan blir resultatene presentert i pasientrapporten?

I legemiddel-avsnittet betyr en rød prikk at medikamentet er/vil være toksisk for pasienten; en grønn prikk betyr å foreskrive standard dose av middelet; den gule prikken indikerer at pasienten forbrenner stoffet raskere enn det som er normalt, og vil derfor trenge en høyere dose.

For prodruger som kodein, betyr en rød prikk stoffet blir metabolisert raskere enn det som er normalt, og en høyere dose vil være nødvendig; en gul prikk betyr at medikamentet er giftig (i tilfelle av kodein, betyr det at stoffet konverteres til Morfin); en grønn prikk betyr å forskrive medikamentet på standard dosering. Når en grønn prikk ikke er til stede, vil følgende ansvarsfraskrivelse inkluderes: Ingen pasienter bør vurdere eller bruke opplysningene i dette dokumentet uten råd, konsultasjon og veiledning av autorisert helsepersonell som et apotek eller en lege. For nåværende og fremtidige medisinsk behandling, er det viktig at du deler denne farmakokinetiske rapporten med alle dine helsepersonell. Denne informasjonen må gjennomgås hver gang medisinske endringer vurderes slik at det sikreste og mest effektive stoffet, og dosen, kan bestemmes for pasienten. Alltid konsulter med legen din før du starter eller stopper et medikament eller endrer den foreskrevne dosen.

Hva skjer når en rapport er skapt?

Pdf-rapporten vil da være klar for nedlasting. PGX foretar en back-up og lagrer hver pasientrapport til vår HIPAA-kompatibel plattform.

Hvor mange språk støtter PGX programvaren?

Vår programvare støtter 26 språk, inklusive: arabisk, bengalsk, forenklet kinesisk, dansk, nederlandsk, engelsk (USA og Canada – Storbritania – Oseania), finsk, fransk, tysk, hebraisk, hindi, italiensk, japansk, koreansk, norsk, persisk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tyrkisk, ukrainsk.