PGx Software.com

 Din Portal for å Forbedre Farmakogenomisk Tolkning.

Vårt Selskap

Vi er ikke et testanlegg eller et laboratorium. PGX programvaren fyller gapet for laboratorier som ønsker å tilby kunder høy-kvalitets farmakogenetisk tolkning uten å mått investere i nødvendig verktøy eller personell. Uansett størrelsen på ditt laboratorium har PGX programmet et programm som vil dekke dine behov - enten virksomheten din er en liten oppstart eller en etablert gruppe med en stor eksisterende kundebase.

Farmakogenomsik

Prosessen med å bruke en pasients genomiske egenskaper for å lede behandlingen, er i forfronten av det voksende feltet av personlig medisin. Som genomisk testing blir rimeligere, benytter allmennleger seg av muligheten til å gi sikrere og mer effektive behandlinger til pasienter. PGX Programvaren jobber med å bistå laboratorier av alle størrelser, ved å transformere rådata innhentet gjennom testing til lett-å-forstå analyser som kan gis direkte til pasienter, farmasøyter og/eller medisinske fagfolk.

Produkt

Ved å benytte seg av en cloud-basert plattform, gir PGX Programvaren farmakogenetisk støtte til molekylære diagnostiske laboratorier. Vi konverterer laboratorie-oppnådde testresultater til klare og konsise rapporter som kan benyttes av leger for å veilede behandling. 

PGX Software.com leverer komplett data og nettverkssikkerhet, og omfattende støtte for rutinemessig oppfølging.

 

LuxSci helps ensure HIPAA-Compliance for email and web services.
Secure Internet Services