Product Polish

Posted by

Produkt Wykorzystując platformę chmurową, PGx Software dostarcza wsparcie farmakogenomiczne dla molekularnych laboratoriów diagnostycznych. Przekształcamy otrzymane wyniki badań laboratoryjnych w jasne i zwięzłe raporty, które mogą być wykorzystywane przez lekarzy do prowadzenia leczenia. Co miesiąc, PGx Software będzie aktualizować wykazy genomowych odmian i leków.

PGx Polish

Posted by

Farmakogenomika Praktyka wykorzystywania genomowej konstrukcji pacjenta do prowadzenia leczenia jest na czele powstającej dziedziny spersonalizowanej medycyny. Ponieważ badania genomowe stają się bardziej przystępne, praktycy wykorzystują okazję do zapewnienia bezpieczniejszego i bardziej skutecznego leczenia pacjentów. PGx Software stara się pomóc laboratoriom każdej wielkości poprzez przekształcenie surowych danych uzyskanych podczas testów w łatwe do zrozumienia analizy, które […]

Our Company Polish

Posted by

Nasza firma Nie jesteśmy placówką testowania lub laboratorium. Oprogramowanie PGx wypełnia lukę dla laboratoriów, które chcą oferować klientom najnowocześniejszą interpretację farmakogenomiczną, bez konieczności inwestowania w niezbędne narzędzia i personel. Niezależnie od wielkości laboratorium, PGx Software ma program, który będzie pasował do Twoich potrzeb – czy Twoja operacja jest małym start-upem czy uznaną grupą z dużą, […]