PGx Hebrew

Posted by

פרמקוגנומיקה

המנהג של ניצול ההרכב הגנומי של המטופל להנחיית הטיפול הינו בקדמת התחום המתפתח של הרפואה האישית. ככל שהבדיקות הגנומית נעשות זולות יותר, המתרגלים מנצלים את ההזדמנות כדי להעניק טיפול בטוח ויעיל יותר עבור המטופלים. PGX Software שואפת לסייע למעבדות בכל גודל על ידי המרת הנתונים הגולמיים המתקבלים בבדיקות לניתוח קל להבנה שיכול להינתן ישירות למטופלים, רוקחים ו/או אנשי מקצוע רפואיים.