Farmakogenomisk

Posted by

Farmakogenomisk

Förfarandet att använda en patients genomiska egenskaper för att vägleda behandling är i framfronten av det växande området för personifierad medicin. Allt eftersom genomiska tester blir mer prisvärda har allmänpraktiker tagit fördel av tillfället att tillhandahålla säkrare och mer effektiva behandlingar för patienter. PGx Mjukvara strävar till att assistera labb oavsett storlek genom att transformera tå data erhållen genom test i enkelt förstådda analyser som direkt kan ges patienter, farmaceuter och/eller sjukvårdspersonal.