Product Turkish

Posted by

Ürün Bulut bazlı bir platformu kullanan PGx Yazılımı, moleküler tanı laboratuvarlarına farmakogenomik destek sunmaktadır. Laboratuvardan elde edilen test sonuçlarını doktorların tedaviyi yönlendirebilmeleri için anlaşılabilir bir hale dönüştürüyoruz. PGx Yazılımı, genomik farklılıkları ve ilaçları aylık olarak günceller.

PGx Turkish

Posted by

Farmakogenomik Hastanın genomik yapısına bakarak tedavi sürecine rehberlik eden uygulama, kişiselleştirilmiş tedavide ön planda yer almaktadır. Genomik testler ücret açısından karşılanabilir hale geldikçe doktorlar da hastalarına daha güvenli ve etkili tedaviler sunmaya başladılar. PGx Yazılımı, test sonucunda elde edilen ham verileri hastalari eczacılar ve doktorlar için anlaşılması kolay bir hale getirerek laboratuvarlara sunmak için çabalamaktadır.

Our Company Turkish

Posted by

Şirketimiz Test etme tesisi ya da laboratuvar değiliz. PGx Yazılımı, lavoratuvarların farmakogenomik yorumlama için gereken araç ve personele para yatırmadan müşterilerine son teknoloji farmakogenomik yorumlama sunmalarını sağlayan bir ortamdır. Yeni bir start-up ya da büyük bir müşteri kitlesine sahip olan bir grup olmanıza bakmaksızın PGx Yazılımı, ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.